|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

28-12-2014 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vidyadheesha Theertha Swamiji,

Sri Palimar Matha

akb (27)akb (1) akb (2) akb (4) akb (5) akb (7) akb (24)akb (23)akb (9) akb (11) akb (13) akb (16) akb (17) akb (18) akb (19) akb (20) akb (33) akb (34) akb (37) akb (39) akb (40) akb (42) akb (43) akb (46) akb (48) akb (50) akb (51) akb (52)

ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧಿಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಿಂದ ನಿರಂತರ ಜ್ನಾನಯಜ್ಞ – ಪ್ರವಚನ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ 

palimarumatha.org/live

DSC_4343 DSC_4349

..