|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

28-12-2015 Event Photos

28-12-2015 Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_1039AKB_1042 AKB_1009 AKB_1017 AKB_1018 AKB_1023 AKB_1027 AKB_1029 AKB_1030 AKB_1032 AKB_1036 AKB_1044 AKB_1047 AKB_1048 AKB_1052AKB_0969 AKB_0973 AKB_0976 AKB_0980 AKB_0982 AKB_0985 AKB_1001 AKB_1004AKB_1055AKB_1056AKB_1057AKB_1060AKB_1063AKB_1066AKB_1069AKB_1070AKB_1071AKB_1072AKB_1073AKB_1074AKB_1078AKB_1081AKB_1083AKB_1085AKB_1086AKB_1087AKB_1090AKB_1091AKB_1092AKB_1093AKB_1097AKB_1098AKB_1099AKB_1100AKB_1101AKB_1102AKB_1103AKB_1104AKB_1105AKB_1106AKB_1107AKB_1108AKB_1109AKB_1111AKB_1112AKB_1114AKB_1115AKB_1117AKB_1118AKB_1120AKB_1122AKB_1123AKB_1124AKB_1126AKB_1127AKB_1133AKB_1136AKB_1140AKB_1141AKB_1143AKB_1145

..