|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

29-01-2015 Event Photos

ALANKARA : H.H. Sri Vidyasagarathirtha Swamiji,

Sri Krishnapura Math

AKB_8950AKB_8933AKB_8930AKB_8932AKB_8935AKB_8938AKB_8942AKB_8943AKB_8944AKB_8946AKB_8947AKB_8949AKB_8955AKB_8961AKB_8962AKB_8965

..