|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

29-03-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

29.03 (7)29.03 (1) 29.03 (2) 29.03 (3) 29.03 (4) 29.03 (5) 29.03 (6) AKB_6357

..