|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

29-05-2015 Event Photos

29-05-2015  ALANKARA H.H. Sri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_3252AKB_3247 aAKB_3247 bAKB_3247 cAKB_3250AKB_3257AKB_3259AKB_3262AKB_3263AKB_3264AKB_3265AKB_3267AKB_3268AKB_3270

..