|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

29-06-2015 Event Photos

29-06-2015 Event Photos

Alankara : By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Paryaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_5800AKB_5785AKB_5787AKB_5790AKB_5791AKB_5792AKB_5795AKB_5798AKB_5802AKB_5803AKB_5804AKB_5805AKB_5806AKB_5807AKB_5799

..