|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

29-07-2015 Event Photos

29-07-2015  Alankara By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Paryaaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_8737AKB_8717 AKB_8720 AKB_8722 AKB_8727 AKB_8728 AKB_8731 AKB_8734 AKB_8742 AKB_8743 AKB_8745 AKB_8748 AKB_8749

..