|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

29-11-2015 Event Photos

29-11-2015 Alankara :H.H. Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_7267AKB_7252AKB_7254AKB_7257AKB_7258AKB_7259AKB_7260AKB_7261AKB_7262AKB_7263AKB_7264AKB_7265AKB_7269AKB_7270AKB_7272AKB_7273AKB_7273A (1)AKB_7273A (2)AKB_7273A (3)AKB_7273A (4)AKB_7273A (5)AKB_7273A (6)AKB_7273A (7)AKB_7273A (8)AKB_7273A (9)AKB_7273A (10)AKB_7273A (11)AKB_7273B (1)AKB_7273B (2)AKB_7273B (3)

..