|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

30-03-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_6382AKB_6357 AKB_6361 AKB_6365 AKB_6366 AKB_6368 AKB_6369 AKB_6370 AKB_6372 AKB_6374 AKB_6376 AKB_6377 AKB_6378 AKB_6380 AKB_6386 AKB_6389 AKB_6392 AKB_6402 AKB_6404 AKB_6405 AKB_6406 AKB_6408 AKB_6411 AKB_6412 AKB_6413

..