|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

30-05-2015 Event Photos

30-05-2015  Alankara  H.H. Sri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_3293AKB_3273AKB_3275AKB_3279AKB_3281AKB_3282AKB_3283AKB_3284AKB_3285AKB_3286AKB_3287AKB_3288AKB_3289AKB_3292AKB_3296AKB_3300AKB_3301AKB_3304AKB_3306AKB_3312AKB_3315AKB_3317AKB_3318AKB_3319AKB_3322

..