|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

30-06-2015 Event Photos

30-06-2015 Event Photos  Alankara : MUKUNDA  

Alankara : By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Paryaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_5831AKB_5810AKB_5813AKB_5814AKB_5815AKB_5820AKB_5821AKB_5822AKB_5823AKB_5825AKB_5826AKB_5828AKB_5836AKB_5837AKB_5839AKB_5842AKB_5843

..