|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

31-03-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_6462AKB_6456 AKB_6471 AKB_6473AKB_6437 AKB_6438 AKB_6441 AKB_6446 AKB_6447 AKB_6449 AKB_6450 AKB_6451 AKB_6452 AKB_6459 AKB_6464 AKB_6465 AKB_6468 AKB_6470 AKB_6472 AKB_6475 AKB_6476 AKB_6477 AKB_6478 AKB_6479 AKB_6480

..