|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

01-09-2015 Event Photos

01-09-2015 : Alankara : By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,
Paryaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_1628AKB_1614AKB_1615AKB_1616AKB_1619AKB_1620AKB_1621AKB_1622AKB_1624AKB_1625AKB_1631AKB_1635AKB_1637AKB_1640AKB_1644AKB_1646AKB_1649AKB_1653AKB_1656AKB_1658AKB_1662AKB_1665AKB_1670AKB_1673AKB_1677AKB_1679AKB_1681AKB_1690AKB_1692AKB_1694AKB_1697

..