|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

03-01-2016 Event Photos

03-01-2016 Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,
Sri Adamar Matha

AKB_2446 AKB_2448AKB_2418AKB_2426AKB_2429AKB_2444AKB_2456AKB_2461AKB_2464AKB_2468AKB_2385AKB_2387AKB_2390AKB_2394AKB_2396AKB_2397AKB_2399AKB_2400AKB_240220160103-AKB_258220160103-AKB_258420160103-AKB_258920160103-AKB_259120160103-AKB_259520160103-AKB_259820160103-AKB_265920160103-AKB_266120160103-AKB_266720160103-AKB_2678

..