|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

04-01-2016 Event Photos

04-01-2016 Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,
Sri Adamar Matha

AKB_2729AKB_2734AKB_2718AKB_2722AKB_2723AKB_2724AKB_2726AKB_2728AKB_2742AKB_2743AKB_2744AKB_2745AKB_2954AKB_2958AKB_2959AKB_2973AKB_2974AKB_2975AKB_2977AKB_2978AKB_2980AKB_2983AKB_2985AKB_3448AKB_3451AKB_3452AKB_3459AKB_3576AKB_3579AKB_3581AKB_3582AKB_3608

..