|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

04-08-2015 Event Photos

04-08-2015 : Alankara : By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Paryaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_9097AKB_9076AKB_9077AKB_9082AKB_9084AKB_9087AKB_9088AKB_9090AKB_9091AKB_9092AKB_9094AKB_9095AKB_9100AKB_9101AKB_9103AKB_9106AKB_9107AKB_9108AKB_9109

..