|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

04-11-2015 Event Photos

04-11-2015  Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_0811AKB_0794AKB_0797AKB_0798AKB_0799AKB_0800AKB_0802AKB_0803AKB_0804AKB_0805AKB_0806AKB_0807AKB_0809AKB_0815AKB_0816AKB_0817AKB_0819AKB_0821

..