|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

04-12-2015 Event Photos

04-12-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

 Sri Adamar Matha

AKB_7790 AKB_7792AKB_7776AKB_7777AKB_7781AKB_7782AKB_7783AKB_7784AKB_7785AKB_7786AKB_7787AKB_7793AKB_7794AKB_7795

..