|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

09-07-2015 Event Photos

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ

”  ಅನಂತಾಸನ “

” ANANTASANA “

Alankara : By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Paryaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_6690

Ananthanatha Devesha Anantha Phaladayaka

Anantha Dukha Nashaya Ananthaya Namo Namah

AKB_6681 AKB_6683 AKB_6684 AKB_6688AKB_6695AKB_6696AKB_6698AKB_6699AKB_6700AKB_6703AKB_6705AKB_6706AKB_6708AKB_6709AKB_6714AKB_6716AKB_6720AKB_6722

..