|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

09-09-2015 Event Photos

09-09-2015 Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_4011AKB_3997AKB_4000AKB_4002AKB_4003AKB_4005AKB_4008AKB_4006AKB_4009AKB_4010AKB_3992AKB_3994AKB_4012

..