|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

10-08-2015 Event Photos

10-08-2015  Alankara By : H.H. Sri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_9533AKB_9529 AKB_9530AKB_9542AKB_9509 AKB_9510 AKB_9511 AKB_9516 AKB_9519 AKB_9521 AKB_9523 AKB_9524 AKB_9525 AKB_9526 AKB_9527 AKB_9531 AKB_9539AKB_9551AKB_9552AKB_9555AKB_9558AKB_9559AKB_9560

AKB_9562AKB_9564

..