|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

10-10-2015 Event Photos

10-10-2015 Alankara : H.H. Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_7698AKB_7677AKB_7682AKB_7683AKB_7685AKB_7686AKB_7687AKB_7688AKB_7689AKB_7693AKB_7694AKB_7696AKB_7697AKB_7702AKB_7704AKB_7705AKB_7707AKB_7709AKB_7711AKB_7712AKB_7713AKB_7716AKB_7717

..