|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

12-08-2015 Event Photos

12-08-2015 : Alankara : By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Paryaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_9665AKB_9641AKB_9642AKB_9644AKB_9647AKB_9651AKB_9652AKB_9653AKB_9654AKB_9655AKB_9656AKB_9658AKB_9662AKB_9671AKB_9673AKB_9674AKB_9675

..