|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

12-11-2015 Event Photos

12-11-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_1862AKB_1767AKB_1768AKB_1788AKB_1793AKB_1795AKB_1803AKB_1811AKB_1814AKB_1821AKB_1827AKB_1832AKB_1835

AKB_1841AKB_1843AKB_1844AKB_1846AKB_1847AKB_1849AKB_1850AKB_1852AKB_1855AKB_1861AKB_1867AKB_1868AKB_1869AKB_1870

Tulasi Sankeertane Krishna Math

ತುಳಸಿ ಸಂಕಿರ್ತನೆ (Tulasi Sankeerthana)

Tulasi Sankeerthana is organized in Krishna Matta Paryaya Sri Kaniyooru Matha

AKB_1878

AKB_1874AKB_1883AKB_1886AKB_1894

..