|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

13-08-2015 Event Photos

13-08-2015 : Alankara : By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Paryaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_9734AKB_9716 AKB_9716-2 AKB_9718 AKB_9720 AKB_9721 AKB_9724 AKB_9725 AKB_9726 AKB_9727 AKB_9728 AKB_9729 AKB_9731 AKB_9740 AKB_9742 AKB_9750 AKB_9751 AKB_9754 AKB_9756 AKB_9760

..