|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

13-10-2015 Event Photos

13-10-2015 Alankara : H.H. Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_7852AKB_7827AKB_7828AKB_7833AKB_7837AKB_7838AKB_7839AKB_7840AKB_7841AKB_7843AKB_7844AKB_7845AKB_7855AKB_7856AKB_7857Navarathri - 10x15

..