|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

15-10-2015 Event Photos

15-10-2015 Alankara : H.H. Shri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_7938AKB_7930AKB_7932AKB_7933AKB_7936AKB_7940AKB_7942AKB_7948AKB_7949AKB_7950AKB_7953AKB_7956AKB_7964AKB_7966AKB_7967

Navaratri Programe Violin By

N Ram Sundar (Carnatic Solo Violinist)

AKB_7972 AKB_7974 AKB_7975 AKB_7977 AKB_7980 AKB_7981 AKB_7983 AKB_7984 AKB_7986 AKB_7990 AKB_7992 AKB_7993 AKB_7996 AKB_7997AKB_7998AKB_7999AKB_8003AKB_8007AKB_8010AKB_8012AKB_8014AKB_8016AKB_8022AKB_8026AKB_8028AKB_8030AKB_8034AKB_8037AKB_8038AKB_8042AKB_8045

..