|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

17-11-2015 Event Photos

17-11-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,Sri Adamar Matha

AKB_2578AKB_2557AKB_2562AKB_2566AKB_2567AKB_2568AKB_2569AKB_2570AKB_2573AKB_2574AKB_2575AKB_2582AKB_2586AKB_2588AKB_2589AKB_2591AKB_2593AKB_2595AKB_2596AKB_2600AKB_2602

ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಜಾನಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ –

ಮಣಿಪುರ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಪಂಜಾಬ್,ಚತ್ತೀಸ್ ಗಡ್ , ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಓಡಿಸ್ಸಾ, ಕರ್ನಾಟಕ  ತಂಡಗಳಿಂದ ಜಾನಪದ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು

MANIPURA -MANIPURI

01 MANIPURA -MANIPURI (1) 01 MANIPURA -MANIPURI (2) 01 MANIPURA -MANIPURI (3) 01 MANIPURA -MANIPURI (4) 01 MANIPURA -MANIPURI (5) 01 MANIPURA -MANIPURI (6) 01 MANIPURA -MANIPURI (7)

 ASSAM-BHIHU

02 ASSAM-BHIHU (1) 02 ASSAM-BHIHU (2) 02 ASSAM-BHIHU (3) 02 ASSAM-BHIHU (4) 02 ASSAM-BHIHU (5) 02 ASSAM-BHIHU (6) 02 ASSAM-BHIHU (7) 02 ASSAM-BHIHU (8) 02 ASSAM-BHIHU (9)

ORISSA- GOTIPOVA

03 ORISSA- GOTIPOVA (1) 03 ORISSA- GOTIPOVA (2) 03 ORISSA- GOTIPOVA (3) 03 ORISSA- GOTIPOVA (4) 03 ORISSA- GOTIPOVA (5) 03 ORISSA- GOTIPOVA (6) 03 ORISSA- GOTIPOVA (7) 03 ORISSA- GOTIPOVA (8) 03 ORISSA- GOTIPOVA (9) 03 ORISSA- GOTIPOVA (10) 03 ORISSA- GOTIPOVA (11) 03 ORISSA- GOTIPOVA (12) 03 ORISSA- GOTIPOVA (13) 03 ORISSA- GOTIPOVA (14) 03 ORISSA- GOTIPOVA (15) 03 ORISSA- GOTIPOVA (16)

 PANJABH -GHATIKA

04 PANJABH -GHATIKA (1) 04 PANJABH -GHATIKA (2) 04 PANJABH -GHATIKA (3) 04 PANJABH -GHATIKA (4) 04 PANJABH -GHATIKA (5) 04 PANJABH -GHATIKA (6) 04 PANJABH -GHATIKA (7) 04 PANJABH -GHATIKA (8) 04 PANJABH -GHATIKA (9) 04 PANJABH -GHATIKA (10) 04 PANJABH -GHATIKA (11) 04 PANJABH -GHATIKA (12) 04 PANJABH -GHATIKA (13)

WEST BENGAL

05 (1) 05 (2) 05 (3) 05 (4) 05 (5) 05 (6) 05 (7) 05 (8) 05 (9) 05 (10) 05 (12) 05 (13) 05 (14) 05 (15) 05 (16) 05 (17) 05 (18)

ODISSA

06 (1) 06 (2) 06 (3) 06 (4) 06 (5) 06 (6) 06 (7) 06 (8) 06 (9) 06 (10)

chhattisgarh

07 (1) 07 (2) 07 (3) 07 (4) 07 (5)

KARNATAKA – VEERAGASE

08 KARNATAKA - VEERAGASE (1) 08 KARNATAKA - VEERAGASE (2) 08 KARNATAKA - VEERAGASE (3)

..