|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

19-Nov-2014 Event Photos

Rathotsava Seva
..