|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

21-Nov-2014 Event Photos

Alankara By H.H. Sri Vishwaprasannathirtha Swamiji, Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math
..