|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

22-02-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_2096 AKB_2099AKB_2078 AKB_2079 AKB_2081 AKB_2084 AKB_2086 AKB_2087 AKB_2088 AKB_2089 AKB_2090 AKB_2091 AKB_2093 AKB_2104 AKB_2106 AKB_2108 AKB_2109 AKB_2110 AKB_2112 AKB_2113 AKB_2114 AKB_2115 AKB_2116 AKB_2118 AKB_2119 AKB_2120 AKB_2121 AKB_2124 AKB_2125

ನಿರಂತರ ಜ್ನಾನಯಜ್ಞ ಅಂಗವಾಗಿ ವಾಚನ ಪ್ರವಚನ ವಿಷಯ ” ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ”

ಪ್ರವಚನಕಾರರು : ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು, ಶ್ರೀ ಭಂಡಾರಕೇರಿ ಮಠ . 

ವಾಚನಕಾರರು : ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಶರಳಾಯ 

AKB_2137AKB_2129AKB_2130AKB_2131AKB_2133AKB_2135

..