|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

22-05-2015 Event Photos

22-05-2015 Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_2358AKB_2342AKB_2345AKB_2347AKB_2348AKB_2351AKB_2352AKB_2353AKB_2354AKB_2356AKB_2363AKB_2366AKB_2368AKB_2370AKB_2374AKB_2375AKB_2376AKB_2381AKB_2387AKB_2390AKB_2392AKB_2394AKB_2396AKB_2397AKB_2400AKB_2406

..