|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

22-09-2015 Event Photos

22-09-2015 : Alankara : By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,
Paryaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_5889AKB_5868AKB_5871AKB_5874AKB_5875AKB_5878AKB_5879AKB_5880AKB_5881AKB_5882AKB_5883AKB_5886AKB_5887AKB_5895AKB_5896

..