|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

22-12-2014 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri  Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

DSC_3922DSC_3927DSC_3896 DSC_3898 DSC_3899 DSC_3900 DSC_3904 DSC_3906 DSC_3911 DSC_3913 DSC_3914 DSC_3915 DSC_3916 DSC_3917 DSC_3918 DSC_3928 DSC_3929 DSC_3930 DSC_3933

..