|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

25-09-2015 Event Photos

25-09-2015  Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_6094AKB_6082AKB_6083AKB_6084AKB_6086AKB_6087AKB_6088AKB_6089AKB_6091AKB_6092AKB_6097AKB_6103AKB_6111AKB_6116AKB_6117AKB_6118

..