|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

26-08-2015 Event Photos

 26-08-2015  Alankara By  H.H. Sri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_0743AKB_0738AKB_0724 AKB_0726 AKB_0729 AKB_0731 AKB_0732 AKB_0733 AKB_0734 AKB_0742 AKB_0742 AKB_0748 AKB_0751 AKB_0754 AKB_0736 AKB_0756 AKB_0757 AKB_0759 AKB_0761 AKB_0764 AKB_0766 AKB_0767 AKB_0771 AKB_0775AKB_0797AKB_0799AKB_0801AKB_0811AKB_0815AKB_0824AKB_0830AKB_0833

..