|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

27-06-2015 Event Photos

27-06-2015 Event Photos –  SRINIVASA –  ALANKARA

Alankara : By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Paryaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_5731AKB_5701AKB_5703AKB_5705AKB_5707AKB_5714AKB_5715AKB_5716AKB_5717AKB_5718AKB_5721AKB_5722AKB_5723AKB_5725AKB_5727AKB_5737AKB_5738AKB_5739AKB_5740AKB_5742

..