|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

28-06-2015 Event Photos

28-06-2015 Event Photos

Alankara : By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Paryaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_5768AKB_5744 AKB_5752 AKB_5757 AKB_5759 AKB_5760 AKB_5761 AKB_5763 AKB_5764 AKB_5765 AKB_5766 AKB_5771 AKB_5772 AKB_5773 AKB_5774 AKB_5776

..