|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

28-07-2015 Event Photos

28-07-2015  Alankara By H.H.Sri Vidyavallabhathirtha Swamiji,

Paryaaya Sri Kaniyoor Matha

AKB_8689AKB_8674AKB_8677AKB_8678AKB_8681AKB_8683AKB_8686AKB_8690AKB_8692AKB_8694AKB_8695AKB_8696AKB_8698AKB_8699AKB_8702AKB_8703AKB_8704AKB_8705

..