|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

29-08-2015 Event Photos

29-08-2015  Alankara By  H.H. Sri Vidyavallabha thirtha Swamiji,

Sri Kaniyoor Matha

AKB_1072AKB_1062AKB_1065AKB_1067AKB_1075AKB_1078AKB_1085AKB_1087AKB_1088AKB_1089AKB_1091AKB_1092AKB_1093AKB_1095AKB_1096AKB_1106AKB_1108AKB_1109AKB_1112AKB_1114AKB_1116AKB_1117AKB_1123AKB_1130AKB_1131AKB_1134

..