|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

30-12-2015 Event Photos

30-12-2015 Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,
Sri Adamar Matha

AKB_1600AKB_1582AKB_1587AKB_1589AKB_1593AKB_1594AKB_1595AKB_1597AKB_1598AKB_1603AKB_1605AKB_1609AKB_1610AKB_1617AKB_1620AKB_1622AKB_1626AKB_1630AKB_1631AKB_1632AKB_1634AKB_1635AKB_1636AKB_1637AKB_1671AKB_1678AKB_1680AKB_1681AKB_1684AKB_1686AKB_1692AKB_1695AKB_1698AKB_1699AKB_1700AKB_1701AKB_1702AKB_1703AKB_1704AKB_1705AKB_1706AKB_1708AKB_1709AKB_1712AKB_1715AKB_1717DSC_0146DSC_0150DSC_0153DSC_0156DSC_0158DSC_0160AKB_1754AKB_1757AKB_1758AKB_1761AKB_1762AKB_1763AKB_1765AKB_1768AKB_1771DSC_0166AKB_1780AKB_1782AKB_1785AKB_1788

..