|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

31-12-2015 Event Photos

31-12-2015 Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,
Sri Adamar Matha

AKB_1810 AKB_1812AKB_1793AKB_1794AKB_1797AKB_1798AKB_1799AKB_1800AKB_1802AKB_1807AKB_1808AKB_1838AKB_1840AKB_1842AKB_1844AKB_1845AKB_1846AKB_1851AKB_1854AKB_1864AKB_1875AKB_1878AKB_1884AKB_1887AKB_1888AKB_1890AKB_1894AKB_1897AKB_1898AKB_1900AKB_1907AKB_1908AKB_1913AKB_1914AKB_1916AKB_1923AKB_1924AKB_1926AKB_1933AKB_1940AKB_1947AKB_1949AKB_1951AKB_1952AKB_1953AKB_1954AKB_1956AKB_1957AKB_1958

..